Skip to main content

Nils 
Eriksson

Konsult

Nidem hjälper företag utvecklas och tänka smart

Nidem AB är enmansföretaget som är det extra bollplanket, när du behöver det. Det kan gälla frågor som plötsligt uppstår och behöver direkt hantering. Det kan även gälla strategifrågor där verksamheten behöver sätta upp planer eller mål.

Porträtt på Nils Eriksson.

Besöksadress
Linnégatan 23, Växjö

Porträtt på Nils Eriksson.

Vem är Nils Eriksson?

Jag är utbildad civilingenjör med lång erfarenhet inom ledning- och styrelsefrågor. Sedan 1998 har jag varit vd i flera företag och även drivit egen industriverksamhet under nio år. 

Mina uppdrag berör ofta frågor inom produktionen, affären och organisationen där företag behöver extern kompetens för att komma framåt.

Jag har arbetat med ett flertal förvärvsprocesser, drivit frågor inom kompetensförsörjning och innehar ett antal styrelseuppdrag inom både samhälle och industri.

Tillsammans går vi igenom frågor såsom:

  • Hur ser affären ut?

    Vi analyserar din affär och plockar ner dess beståndsdelar för att kunna optimera lönsamheten.

  • Hur effektiv är produktionen?

    Vi ser över hur produktionen fungerar, hur strukturen ser ut och vilka värdeskapande aktiviteter som finns eller behöver tillsättas.

  • Hur ser organisationen ut?

    Vi tar reda på vilken utvecklingsfas företaget befinner sig i och att detta går i takt med ledarskap och organisation.

Vill du ta ett förutsättningslöst möte?